SÜRGÜN ŞİİRLER 2002 yılından bu yana yazılmış şiirlerden oluşuyor. Protesto ağırlıklı ve yer yer tasavvuf konulu şiirler Site Adminimiz Suzan ÇELİK'in sokak çocukları ve tüketici hakları konularına ilişkin hukuk mücadelelerini de içeriyor. 
Bu husus kitabın yazar hakkında bilgi sunulan biyografi bölümünde şöyle açıklanmış; " 'Eyüp Semti Sıbyan Mekteplerinin Sokak Çocukları Sorunun Çözümü ile İhyası' başlıklı bir dosya ile, esasen Belediye’nin yatırım program kitaplarında yıllarca duyurduğu şekilde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesindeki tarihi sıbyan mektebi binalarının çocuk projelerine tahsisinin sağlanması için sözlü ve talepte bulundu. 
Bu talebi nedeniyle Suzan ÇELİK görevinden gerekçesiz olarak alındı.
ÇELİK hem tüketici haklarıyla ilgili görevinden hem de sokak çocuklarıyla ilgili görevinden alınması nedeni ile mahkemeye başvurdu ve davalar kazandı. 
Ancak mahkeme kararları yerine getirilmedi.
Son olarak Suzan ÇELİK anayasa mahkemesine bireysel başvuru yaparak hakkını arama yolunda adım attı. Mahkeme süreci devam etmektedir."