24866 Ziyaretçi
 

HAKK DER SUFİLER

HAKK DER SUFİLER

Derdim Hakk’tı benim, tuttu elim, az dem lakin uz gittim 
Dağlardan sarptı yolum, şehit kokulu topraklardan geçtim 

Nehirlere daldım, köprüler yıktı ruhum camilerde aşk içtim 
Dost hatırına sakinledim.. Öyle dindirdim ben Tunam Meriç’im 

Derken bir meclise uğradım, ki muhteşem! Başka yerde görmedim! 
Hayırdır işleri, nakşederler sevgiyi! Sırrı nedir bilmedim 

Dünya değildi besbelli! Say ki öldüm; Belki cennete girdim! 
Evet ölmüştüm çoktan.. ki ölmüştü gönlüm madem; yoktu cismim 

Halkada “Hakk deyin!” dedi halka kimbilir kim! Kendime geldim 
Feyz esti Güzel’den! Aktı yaşım açıldı gönül ki pasını sildim! 

Hakk’ı haykırış varmış meğer! Orada herkes Hakk dermiş işittim 
Titredim! Adalet hakmış! Yandı Yüreğim; Gönül Eri’ne eriştim 
 

14 Aralık 2007 
Şifa