24866 Ziyaretçi
 

Muhtesiblik Hk.ViDEOLAR

muhtesiblikFARZDIR 

islam toplumlarının olmazsa olmaz müessesesi MUHTESiBLİK- iyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırmanın farz oluşu hakkında;
/tr/emri-bilmaruf-ve-nehyi-anilmunkerin-farziyeti

MUHTESİBLİK HAKKINDA BAZI HADiSLER

İyi ve salih amellerin tamamı ve Allah yolundaki cihad, emri bi'l ma'ruf ve nehyi an'il münker'e nisbeten engin bir denize üfürmek kadar kıymet taşır! /tr/muhtesiblikle-ilgili-hadisler 
Hz. Âişe'nin rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle buyurur:
—İçlerinde amelleri peygamberlerin amellerine benzeyen on sekiz bin kişi olduğu halde bir memleketin halkı azaba uğradılar.
—Bu nasıl olur?
—Onlar Allah için kızmıyorlardı! İyiyi emredip kötüyü menetmiyorlardı da ondan!

muhtesiblikHAKKINDA


/tr/imami-gazali-hzne-gore-muhtesiblik