AŞURE

Bedbaht mecnun besbelli! Savaş açmış ayete
Dilinde küflüdür küfür, saldırırken örtüye 
Hem cem olmuş hak için, sahip olmaz diline! 
Çerez yapmış Hakk emrin gafil sanmış aşure! 

Katık etmiş isyanın! Bilmez Nuh’un aşı ne! 
Yerken kör hem nankör küfreder Efendisine! 
Gözü aşındadır milletin sanki vatan aşhane 
Sahip oldum der sonra kırılası eline beline! 

Gör nasıldır ol aşure, çeşnideki mana ne? 
İsyan birlik sayılmış birlikteki kasıt ne? 
Demiş simge aşure, a zalim otur kendin ye! 
Alır simgeni ha dökerim ta dağın tepesine 

Böyle kıyas olmaz ah! Görülmüş mü nerede? 
Bid'ate çevirmiş aşımı sanır yaptım hasene 
Hayret ediyor insan, pervasızlık son radde 
Nasıl çanak tutulur o rezil politika işine 

Zahir zehir katmış yazıktır mübarek yemeğe 
Layık mı söyle aşure haddin bilmez densize 
Kalsam aç hem biilaç, neme lazım, katık ne 
Kutsanmış mı? Bir bedeat, ermemiş nefasete 

Tuzlu zeytin yeter! Götürsün Sure-i Tin'e! 
Hüküm Veren vermiştir gerek var mı tevile 
Muhalefette, nasibi yok Nur'dan tek kelime 
Ahzab'a ihanetle rezildir! Hizipçi bibehre! 

Dön maziye ki Dost'lar didindi hep yiğitçe 
Sarptı yokuştu yollar, bakmak olmaz geriye 
İtibar etme yabana ele, takılmazsın tümseğe 
Korkma kalmaz gidersin sarılırsan mertliğe 

Madem yanar durursun nicedir Yar diye diye 
Özünde bil azığın yolun da hem daim yükseğe 
Heyhat! Nice beklersin! Ne uğruna! Ne diye! 
Varlık yokken vermektir Hakk yoluna hediye 
 

30 Ocak 2008 
Şifa

Bu şiir Deniz BAYKAL'ın "Türban" konusundaki Anayasa değişikliğinin "devlete üniforma giiydirmek" anlamına geldiği şeklindeki açıklaması üzerine yazılmıştır. Deniz BAYKAL bu açıklamayı Karacaahmet Sultan Dergahında aşure yerken yapmış, "Simge diyorsan al sana en güzel simge" diyerek başörtüsü yerine aşureyi işaret etmiştir. Bahse konu haber Hürriyet Gazetesinde yayınlanmıştır.  28.01.2008 tarihli haber(?)in linki aşağıdadır;
Aynı Hürriyet Gazetesi başörtüsü ile ilgili Anayasa düzenlemeleri ile ilgili olarak daha sonradan şu manşeti atmıştır: