Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”

Namaz ve çocuk

Çocuklukta namaz öğretimi ileri yaşlarda yatkınlığın sağlanması bakımından büyük önem arzediyor. Ahmet Metin DEĞER'in imamlığında arkadaşlarıyla namaz kılışını izlemek için haber içeriğini tıklayın.