Aziyade romanında Piyerlotinin Hatice adlı evli bir kadınla ilişkisinin konu edilmekte olduğu belirtilmektedir. Hatta kimi çevreler Aziyade’nin bir kadın değil erkek olduğunu dahi söylemektedir.

Bir yasak ilişki kahramanının isminin Eyüp Sultan’ın mukaddes tepesine veriliyor oluşunu hangi mantıkla izah etmek mümkündür!

Kaldı ki Piyerloti hakkında onun bir ajan olduğu, ve Çanakkale Savaşında bize karşı savaştığı dahi anlatılmaktadır. Hal böyle iken tamamen politik yaklaşımla piyerloti isminin yüceltiliyor oluşu da gerçekten düşündürücüdür..

Bugün Piyerloti olarak anılan Tepenin aslı İdris Köşküdür. Tepeye bu ad Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin hizmetinde bulunmuş bir büyük devlet adamı, mutasavvıf, yazar ve şair İdris-i Bitlisi’nin bu bölgedeki sayısız hayır eseri nedeni ile verilmiştir. Bu eserlerden biri de bugün halen ayakta olan ve tarihte yetim ve fakir çocukların eğitimi için kullanılmış olan sıbyan mektebidir. Sıbyan mektebinin hemen yanıbaşında “AZİYADE” adıyla bir restoran, nargile evi ve butik otellerin varlığı da tarihe ihanettir;