İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Devlet Memuru olarak görev yapan Suzan ÇELİK, sokak çocukları için kullanılmasını istediği sıbyan mektebi binalarının bir şirkete ihale edilmesine karşı çıktığı için sürüldüğünü ifade ederek 27.02.2020’de Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İdare mahkemesi kararlarına rağmen sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine iade edilmediğini belirten ÇELİK, Belediye Başkanı İMAMOĞLU ve 50’yi bulan üst düzey görevli hakkında, yargı kararlarını yerine getirmemek suretiyle “görevi ihmal” ve “görevi suiistimal” ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.


Mahkeme Kararına Rağmen Görevine İade Edilmiyor!

Suzan  ÇELİK görevlerine iadesine ilişkin 3. İdare Mahkemesinin E:1998/1506 sayılı 2000 tarihli ve E:2005/347 sayılı ve 2006 tarihli kararlarının halen uygulanmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sokak çocukları ve tüketici hakları konulu uygulamaların yasal çerçevesini çizen onay ve yazıların da askıya alındığını ifade eden ÇELİK, 03.01.2020 tarihli dilekçe ile görevlerine dönmek için idareye başvurduğunu fakat başvurusunun reddedildiğini bildirdi. Bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Suzan ÇELİK, başvurusunun 2020/40429 Soruşturma Numarası ile işleme alındığını kaydetti.

Sokak Çocukları ve Tüketici Hakları Konulu Birimler Kapatıldı

Suzan  ÇELİK, Belediye Başkanlığı olur, onay ve yazıları ile mahkeme kararlarına aykırı olarak sorumlusu bulunduğu Zabıta Tüketici Bürosu’nun kapatıldığını, İstanbul Vakfı ile ortaklaşa yürütülen SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı sokak çocukları projesinin uygulamadan kaldırıldığını, beraberinde sokak çocukları ve tüketiciler için ayrılan bina, araç-gereç ve personel gibi imkanların talan edildiğini bildirdi.  

Suzan ÇELİK şunları söyledi; “Sosyal projeler, yardıma muhtaç insanlarla ilgili hizmetler ihale konusu yapılmakta, işler menfaat gruplarına peşkeş çekilmekte, yürütmenin iptali isteminin kabulüne ilişkin yargı kararlarının gereği yerine getirilmemektedir. Ekrem İMAMOĞLU ve konuyla ilgili üst düzey yetkililerden oluşan ekibi tüm bu eylemlere ortak olmuş, hukuksuzluktan nemalanmışlardır”.
Suç duyurusuna ilişkin Savcılık ifade tutanağı aşağıdadır;

Savcılık suç duyurusu dilekçesi aşağıdadır;
Sayfa-1.

Sayfa-2.

Sayfa-3.

Sayfa-4.

Sayfa-5.

Sayfa-6.

Sayfa-7.

Ek dilekçe;

Ek dilekçenin ek belgeleri
Ek belge-1.
.
Ek belge-2.

Ek Belge 3.