Sıbyan mektebi harabeye döndü. Aslına uygun işlerde kullanılmıyor.