İdris-i Bitlisi ve Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi özelinde tüm sıbyan mektepleri ile ilgili yaşanan hukuksuzluklar aşağıdaki video içeriğinde sesli anlatım şeklinde sunulmuştur;