Devlet Memuru Suzan Çelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sokak çocukları için proje yürütürken tarihte yetim ve fakir çocuklar için kullanılmış olan sıbyan mektebi binalarının aslına uygun olarak çocuk projelerine tahsisini istedi diye görevinden alındı. Konuya ilişkin Zaman Gazetesinin 2002 yılına ait haberi aşağıdadır.  

Şimdi bu binalar farklı amaçlı işler için kullanılıyor. Oysa Belediye bu yerleri çocuk evlerine dönüştüreceğini duyurmuş, o amaçla restore etmişti;

Zaten hayır eser olan sıbyan mekteplerinin başkaca bir amaç için kullanılmaları yasal olarak imkansızdır. Vakıflar Kanunu da öyle diyor. Devlet Memuru Suzan Çelik'in bu uğurda mücadele verirken yaşadığı hukuksuzlukları anlatan haber de aşağıdadır;


Hal böyle iken hukuksuzlukların üzerine yenileri eklenmekte, sıbyan mektepleri birbiri ardına alakasız kişi ve kuruluşlara peşkeş çekilmektedir. Mesela;

Bugün Piyerloti olarak adlandırılan ve esası İdris Köşkü olan Eyüp Sultan tepesindeki İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Atalar Kuyumculuk adlı şirketin işlettiği Aziyade Restoran ve butik otellere ek bina olarak kullandırılmakta, 

Eyüp Sultan Camisi aşağısında bulunan Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi İlim Yayma Cemiyeti adlı bir derneğin farklı amaçlı işleri için kullanılmakta iken yangın geçirmiş ve halihazırda bakıma alınmıştır,

Sultanahmette bulunan Ayasofya Sıbyan Mektebi Ayasofya Camisinin müdürlük binası olarak kullanılmakta,

Yine Sultanahmette bulunan Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi de Türk Edebiyatı Vakfı'na tahsis edilmekle beraber turistlere hizmet veren pastane ve kıraathane haline getirilmiştir,

Şehzadebaşı Camiinin külliyesine dahil olan Şehzadebaşı Sıbyan Mektebi de bugün Siyasal Vakfı'na kullandırılmaktadır.