internet haber sitemizde ve buna bağlı twitter, facebook ve instagram adreslerinde yayınlanmak üzere İstanbul genelindeki sıbyan mektepleriyle ilgili bir araştırma sürdürmekteyiz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2000’li yıllarda yatırım programlarında şehir genelindeki sıbyan mekteplerinin çocuk evlerine dönüştürülmek üzere restorasyon işini gündeme almış ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürütmüştü (aşağıda belge mevcut). Ayrıca aşağıda bu yerlerin sokak çocukları projelerinde değerlendirilmesi için yürütülmüş olan yazışmalar sunulmuştur. Zaten halihazırda yasalar gereği hayıreserlerinin aslına uygun kullanımı esastır. 
Hal böyle iken bugün için sıbyan mektepleri ya aslına uygun kullanılmamakta ya da restore edilmedikleri için yıkılmaya terk edilmektedir. 
Aşağıda konuya ilişkin yazımız ve buna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarafımıza cevabı (?) yazılar ve videolar sunulmuştur;
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazımız;

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün reklam gibi cevabı; VİDEOLAR;
Şeyhülislam'ın sıbyan mektebi aşkı CEVAPSIZ KALDI!
Eyüpsultanın göbeğinde bu yapı kimsesizleri oynuyor


Mihrişah Valide Sultan'ın kemiklerini sızlattılar!
İlim Yayma Cemiyetine verilen sıbyan mektebi aslı gibi kullanılmadığı gibi YANGIN GEÇİRDİ.

"Kürt İdris"in Sıbyan mektebi ne oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırım programları ve yasalar gereği çocuk projelerinde kullanılması gereken bugün Piyerloti olarak anılan yerdeki İdrisi Bitlisi sıbyan mektebi, piyerloti'de çevresindeki otel-motel ve lokantaların ek binası olarak bir özel şirkete peşkeş çekildi.

Recai Efendi Sıbyan Mektebi kütüphane olarak işletilmek üzere İlim Yayma Vakfı’na tahsis edilmiş. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal ERDOĞAN. Oysa Sıbyan mektepleri Osmanlı tarihinde yetim, yetim bulunamazsa fakir çocuklarının topluma kazandırıldığı yerlerdi. Aynı zamanda vakıf eser olan bu yapıların başkaca amaçlar için kullandırılmaları yasaya aykırıdır. Öte yandan Recai Efendi Sıbyan mektebi yapısı itibariyle de kütüphane olarak kullanılmaya müsait değildir. Nitekim mevcut haliyle en fazla 20 kişiye hizmet vermektedir.

Sahabe kabrine komşu HARAP sıbyan mektebi!
Hatice Sultan Sıbyan Mektebi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Ayvansaray semtinde, Haliç sahil yolu üzerindedir. Bugün yıkıntı şeklindeki sıbyan mektebi, çeşme, sebil ve tarihi mezarlık alanından oluşan kalıntı hâlindedir. Günümüzde harap halde ve kullanılması mümkün olmayan yapı için Fatih Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatılmıştır fakat Fatih Belediyesi konuyla ilgisinin bulunmadığını bildirmiştir! Hatice Sultan, IV. Mehmed'in kızıdır. 1711'de inşaası tamamlanan yapı Hatice Sultan tarafından Sermimar Ebubekir Ağa'ya yaptırılmıştır. Kesme küfeki taşı ve tuğla'dan yapılan mektep dikdörtgen planlı olup üzeri çatı ile örtülmüştür. Sebil 1970'li yıllarda yol çalışması sırasında yıkılmış ve günümüze ulaşamamıştır. Çeşme ise sıbyan mektebinin sağ yanında olup cadde üzerindedir. Yapı, Muhammed El-Ensari Türbesi ve Haliç Surları'na bitişiktir.