“Doğu Fatihi” Kazım Karabekir Paşa’nın, Kurtuluş Savaşındaki üstün hizmetlerine rağmen Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir suikastından haberdar olduğu halde bunu bildirmediği gerekçesiyle tutuklanarak İstiklâl Mahkemesi’nde sorgulandığını biliyor muydunuz.

Sadece asker kimliğiyle değil edebiyatçı yönüyle de ön plana çıkan Kazım Karabekir Paşa aynı zamanda siyaset adamıydı. Ancak onun siyasi yönü de hazin olaylara sahne olur;

Kâzım Karabekir Paşa, Halk Fırkası’ndan ayrılan, aralarında Rauf (Orbay), Refet (Bele), Ali Fuat (Cebesoy) ve Cafer Tayyar (Eğilmez) gibi Millî Maücadele’de önemli rol oynayan kişilerin de bulunduğu otuzu aşkın milletvekili tarafından kurulan Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası’na genel başkan seçildi (27 Kasım 1924). Ancak bu ilk muhalefet partisi Şeyh Said isyanıyla irtibatlandırılıp irticacı ve din istismarcılığı ile suçlanarak kapatıldı (3 Haziran 1925). Paşa’nın siyasi çalkantılarla dolu bir dönemin şahitliğini yapan acı kaderini anlatan şiiri ve onun "Yetimler Babası" olduğunu anlatan video aşağıdadır;