Sultanlara emri bi'l ma'ruf ve nehyi an'il münkerde bulunmak

Bu derecelerin cümlesinden olarak sultanlara ancak tarif ve va'zdan ibaret olan birinci ve ikinci derece uyarmanın tatbiki caizdir; yani saltanat erbabının uyarılması tarif ve va'z yoluyla olur. Cebren menetmek ise, fertler sultan hakkında bunu yapamazlar. Çünkü böyle yapmak, fitneyi tahrik eder, şerri kabartır. Bundan doğan mahzur, işlenen günahtan çok fazla olur!..


sevdaya VURULDUM

Ah Sevgili! kaç geceden sabaha aynı hayalle erdirdin Bu bekleyiş yaşama özlemdi Ey Güzel! Tek Sevdiğim Anladım, düşümdeki hali sendin Hattab Oğlu Ömer’in Heybet, yücelik.. işte o sır yaktı, kavurdu benliğim.. Şiirin tamamı ve ilgili video haber içeriğindedir. Lutfen tıklayın.