Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”

Vurdular abalıya

Aldılar görevden adamıdır mutlak diyerek Sürdüler mezbahaya örtümden sürüyerek Ömür tükettim müdürlük müdürlük gezerek Hınç aldılar sanki sokak çocukları diyerek.. Şifa'nın protesto şiiri ve ilgili video için tıklayın


Şehit olan bebeğime

Allah bana ömür verdikçe intikamın için yaşayacağım Doğmamış bebeğime kastedenlerden hakkını alacağım Sıbyan mektepleri davamla, senin de hesabını soracağım Neyse şeriatte hükmü bunun.. Kıyma deseler de, kıyacağım.. Şifa'nın protesto şiiri ve ilgili video için tıklayın