Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”

ÜŞÜYOR KAİNAT

..Cümle mazlumlar üşüyor hep böyle Ondandır üşüyor insanlık, üşüyor alem.. Sokağın edebiyatı yok ki yazmıyor kalem Elem süzülüyor gözlerden, düpedüz elem Kainat üşüyor, üşüyor hatta; üşüyor rahlem!


LALE DEVRİNDE ÇİNGENE

“Lale devri çocuklarıyız..” ninnisiyle, Laleler arasında tükenir ömrümüz böyle.. Sokaklar dolu lalelerle.. VESAİRE; SOKAKLARIN ÇATISI YOK İŞTE! Laleler, renk renk, desen desen.. Ne desen boş! Sokaklara serilmiş paralar yine.. Laleler ve arasında bir çingene! Çiçek satacak ama nafile.. Lalelerin yanında kim bakar kır çiçeklerine..


Darülaceze'de Hizmet Ayıbı Son Bulsun

İkinci Abdülhamit Han''ın devlet bütçesinden değil, kendi kesesinin altınlarıyla kurduğu Darülaceze Müessesesi, bugün merkezi otoritenin yönetiminde (?) gerçek anlamda ihtiyaca cevap verememenin aczini yaşıyor. Sokakta donmak üzere iken bulduğum Fatma hanıma acil sağlık hizmeti bile verilemedi.