Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”


Hadımköy İsmi Değişecek

Bir süreden beri gündeme getirdiğimiz haberlerden biri de İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesinin adının değiştirilmesi hususunu içeriyor. Bölge halkının büyük bölümü "Hadımköy" ismi yerine "Hadimköy" isminin kullanılmasını istiyor. Bunu tartışma platformlarında yaptığımız paylaşımlara yapılan beğenilerde de gördük. Şimdi cevap bulması gereken soru şu; bu manevi değeri büyük görevi hangi parti üstlenecek? Bölgenin Ak Parti ve MHP Belediye Meclis Üyelerine ve Belediye Başkanı'na konu iletildi.. NETİCE BEKLİYORUZ.
HA GAYRET!

Haber içeriğinde Suzan ÇELİK'in şiiri eşliğinde sunulan film Devlet Memuru ÇELİK'in başörtüsü mücadelelerini de kapsayan sokak çocukları ve tüketici hakları ihlalleriyle ilgili davalarını konu etmektedir. Detaylı bilgi ve belgeler bu sitede DAVALAR bölümünde mevcut.


Sokak çocukları, tüketici hakları ve başörtüsü davası için avukat aranıyor

Site Adminimiz Suzan Çelik şunları söyledi; "Anayasa Mahkemesine gitmek için avukat arıyorum Görüşme halinde olduğum iki avukat var davasına inanan, sokak çocukları ve tüketici hakları meselesini kendine dert edinecek birini istiyorum. Davam başörtü mücadelemi kapsamakta." Dava konusu bu sitede DAVALAR bölümünde ve son olarak https://muhtesibhaber.com/tr/news/idare-nin-mahkeme-kararlarini-uygulama-zorunlulugu-vardir-ibb-baskani-imamoglu-suc-isliyor kısayol adresinde.. Lutfen tıklayın.


İdare’nin mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğu vardır İBB Başkanı İmamoğlu suç işliyor

Suzan Çelik İdare Mahkemesi'nin sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine iadesine ilişkin talepleri hakkında red kararına itiraz etmişti. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 2020/466 Esas ve 2020/1392 karar no ile vermiş olduğu kararına itiraz eden Suzan Çelik kararın, İdare’nin yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın atama işlemlerinde kamu yararı gözetmesi gerekliliği ilkesini göz ardı ettiğini belirtti. İtiraz metninde özetle şu ifadeler yer alıyor; "Maaş, aylık gibi hususlar her ne kadar önemli olsa da sokak çocukları ve tüketici hakları gibi insan haklarıyla ilintili iki önemli konuda hizmetlerim akamete uğramıştır ve bunun telafisi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyetleri mahkeme kararında ifade edildiği gibi “bu, İdare’nin atamada takdir yetkisidir” diye izah etmek mümkün değildir. Kaldı ki İdare’nin mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğu vardır, sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerime iademe ilişkin mahkeme kararları mevcuttur ve bu kararların uygulanmasından ısrarla kaçınılmaktadır. Bahse konu kararda ayrıca davanın özeti zikredilirken de benim eski görevlerimle ilgili sıradan bir birim emrine atanmak istediğim ileri sürülmüştür. Oysa ben mahkeme kararları olur ve onay belgelerinin ifade ettiği eski görevlerime iade olunmak istemekteydim." Konuya ilişkin video haber içeriğinde mevcuttur. Lutfen tıklayın;


Sokak çocukları ve tüketici hakları konulu dava Anayasa Mahkemesine taşınıyor

Devlet Memuru Suzan ÇELİK'in hukuk mücadelesi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine ilk davasını Zabıta'da kurduğu Tüketici Bürosu'nun başından gerekçesiz alınınca açmış ve kazanmıştı. Ardından kendisine sokak çocukları için proje yürütme görevi tevdi edildi. O bu kapsamda tarihte fakir ve yetim çocuklar için kullanılmış sıbyan mektebi binalarının projeye tahsisini istedi diye Mezbaha'ya sürgün edildi. Karşı çıktığı Piyerloti ihalesi ile bu bina özel bir şirkete ihale edildi. Suzan ÇELİK işin peşini bırakmadı ve ikinci davasını da kazandı. Davaların gereği yerine getirilmedi ve Suzan ÇELİK müdürlük müdürlük dolaştırıldı. Son olarak Ekrem İMAMOĞLU'ndan görevlerinin başına iade edilmesini isteyen Suzan ÇELİK'in dilekçesine olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne giden Suzan ÇELİK burada da umduğunu bulamadı. Son olarak Mahkeme istinaf başvurusunu REDDETTİ. Hem de temyiz yolu kapalı olmak üzere ve kesin olarak.. Şimdi Suzan ÇELİK Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu ile tazminat talebinde bulunacak.


Sokak çocukları ve tüketici hakları konulu davada RED KARARI!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi Site Adminimiz Suzan ÇELİK'in sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine ilişkin istinaf başvurusunu REDDETTİ! Hem de temyiz yolu kapalı olmak üzere ve kesin olarak.. Suzan ÇELİK konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi; "Şimdi Adalet Bakanlığı kanalıyla Danıştay'dan 'Kanun yararına bozma kararı' istemem gerekiyor. TAKİBİNİ YAPACAĞIM." Karar yazısı ve Suzan ÇELİK'in Mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi haber içeriğindedir. Lutfen tıklayın.Hadımköy'ün aslı “Hâdimköy”.. Hâdim kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de yanlış!

Bugün Hadımköy olarak anılan bölgeyi ifade eden ve esası “Hâdim” olan kelimenin sözlük anlamı nedir? Günümüzün halk Türkçesinde bazı kesimler tarafından “hadım” olarak telaffuz edilen kelimenin esası “hâdim”dir. hâdim kelimesinin manasını kavramak için öncelikle Türk Dil Kurumu Sözlüğüne bakalım; Türk Dil Kurumu Sözlüğünde hâdim kelimesi iki manada yer almış; Birinci mana; “hizmet eden” İkinci mana ise; “kısırlaştırılmış erkek” Türk Dil Kurumu Sözlüğü böyle dese de kelimenin tarihi kullanım alanlarına baktığımızda “hizmet eden” “hizmetkar” manası çıkıyor karşımıza.


Hadımköy İsmi Değişsin!

İstanbul Arnavutköy'e bağlı bir mahalle olan Hadımköy'ün ismi nereden geliyor herkes merak ediyor Bir hadım ağasından mı, yoksa hizmetçi anlamına gelen hadim kelimesinden mi geliyor? Gerçekten de şu soruyu sormak lazım; Hadımköy ismi bir dil sürçmesinden mi kaynaklanıyor.. Konuya ilişkin video haber içeriğindedir.