24866 Ziyaretçi
 

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Şehitlerin en hayırlısı Hz, Hamza'dır. Ondan sonra zâlim bir idarecinin huzuruna varıp Allah rızası için ona iyiliği emreden ve kötülükten meneden ve böyle yaptığından dolayı öldürülen bir kimsedir.”


Fatih'in yetim ve fakir çocuklarına şehzade eğitim sistemini sunan sıbyan mekteblerinin taş
binaları tıpkı AYASOFYA GiBi.. tarihe MEYDAN OKUYOR! Vakıfeser sıbyan mektepleri açılsın;
Zulmün SALTANATI YIKILSIN!
Ekrem İMAMOĞLU hk. Suçduyuruma basının ilgisi yoğundu. Bakalım ne kadarı verimli sonuçlanacak,, Başsavcılıkta ifademi de verdim. Böylelikle soruşturma süreci başlamış oldu. Artık bundan sonra Ekrem İMAMOĞLU uğraşacak. UĞRAŞSIN BAKALIM.. Hukuksuzluktan nemalanmak ne demekmiş GÖRECEKLER İNŞAALLAH.

EKREM İMAMOĞLU’NA ŞOK DAVA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Devlet Memuru olarak görev yapan Suzan ÇELİK, sokak çocukları için kullanılmasını istediği bazı tarihi yapıların bir şirkete ihale edilmesine karşı çıktığı için sürüldüğünü ifade ederek 27.02.2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. İdare mahkemesi kararlarına rağmen sokak çocukları ve tüketici hakları konulu görevlerine iade edilmediğini belirten ÇELİK, Belediye Başkanı İMAMOĞLU ve 50’yi bulan üst düzey görevli hakkında, yargı kararlarını yerine getirmemek suretiyle “görevi ihmal” ve “görevi suiistimal” ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.

Suzan ÇELİK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 1997 yılının Nisan ayında İbb’inde Kontrol(Zabıta) Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Zabıta Tüketici Bürosu’nda göreve  başladığını, daha sonra “SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN” adıyla sokak çocukları çalışması yürüttüğünü hatırlattı, bu çalışmaları nedeniyle ödüller aldığını ifade etti. ÇELİK tüketici hakları çalışmalarının başından zabıt varakalarıyla ilgili usulsüzlükleri dile getirdiği için, sokak çocukları çalışmalarının başından ise tarihte çocuklar için kullanılmış sıbyan mektebi eksenli Piyerloti kompleksinin Projeye tahsisini istediği için Ali Müfit GÜRTUNA döneminde alındığını bildirdi. Binaların Piyerloti ihalesi kapsamında özel bir şirkete ihale edildiğini anlatan Suzan ÇELİK, bu ihaleye karşı çıktığı için sürüldüğünü belirtti.


“Mahkeme Kararına Rağmen Görevime İade Edilmedim”

Belediye Başkanlığı olur, onay ve yazıları ile mahkeme kararlarına aykırı olarak sorumlusu bulunduğu Zabıta Tüketici Bürosu’nun kapatıldığını, İstanbul Vakfı ile ortaklaşa yürütülen SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN adlı sokak çocukları projesinin uygulamadan kaldırıldığını, beraberinde sokak çocukları ve tüketiciler için ayrılan bina, araç-gereç ve personel gibi imkanların talan edildiğini bildiren Suzan  ÇELİK 3. İdare Mahkemesinin 2000 ve 2006 tarihli kararlarının da halen uygulanmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sokak çocukları ve tüketici hakları konulu uygulamaların yasal çerçevesini çizen onay ve yazıların askıya alındığını belirten ÇELİK, 03.01.2020 tarihli dilekçe ile görevlerine dönmek için idareye başvurduğunu fakat başvurusunun reddedildiğini bildirdi ve şunları söyledi: “Sosyal projeler, yardıma muhtaç insanlarla ilgili hizmetler ihale konusu yapılmakta, işler menfaat gruplarına peşkeş çekilmekte, yürütmenin iptali isteminin kabulüne ilişkin yargı kararlarının gereği yerine getirilmemektedir. Ekrem İMAMOĞLU ve konuyla ilgili üst düzey yetkililerden oluşan ekibi tüm bu eylemlere ortak olmuş, hukuksuzluktan nemalanmışlardır”.

Dava açtığı için sürüldüğünü söyleyen Suzan ÇELİK duygularını, “Hiçbir sokak çocuğunun sokakta yaşadığı tecavüze ortak olmadım. Tüketicilerin etiket bulundurmayan işyerleri yüzünden yaşadıkları mağduriyetlerin sebebi ben değilim. Bu nedenle içim rahat” şeklinde dile getirdi.

Daha fazla bilgi ve belgeler için Suzan ÇELİK 0532 273 59 23


Sokakta çocuklar VAR tinerci çocukların üstüne bir de SAVAŞ ÇOCUKLARI EKLENDi!
Bunlar bizim çocuklarımız ve üstüne bir de HUKUKSUZLUKLAR..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sokak çocukları için proje başlatmıştı. Aşağıdaki Olur 
belgesi doğrultusunda İstanbul Vakfı ile işbirliği çerçevesinde başlatılan proje, koordinasyon
sorumlusunun başka birimlere atanmasıyla yürütülemez oldu. Proje Koordinatörü Suzan ÇELİK
İdare'nin hukuksuz eylemine kayıtsız kalmayarak mahkemeye gitti. Çelik, sicil dosyasından başörtüsü
cezalarının çıkartılıp mahkemeye sunulması suretiyle hakkında "uyumsuz personel" iddiasında bulunulmasına karşın
davalarını kazandı.
Ancak aşağıda sunulan mahkeme kararının gereği halen yerine getirilmedi. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sokak çocukları projesini sümenaltına almakla kalmadı, yargı kararını zamanında uygulamamak suretiyle SUÇ İŞLEDİ.


Benzer akibete tüketici mağduriyetlerini gideren birim de uğratıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ilgilileri TÜKETİCİLERİN ZABITA'DAKİ BÜROSUNU, Zabıta Tüketici Bürosu'nu kapattılar.
İşte Zabıta Belgeselinde Tüketici Bürosu; Zabıta Tüketici Bürosu'nda müdür sıfatıyla görev yapan Memur Suzan ÇELİK'in 
mahkeme başvuru dilekçesi ve Mahkeme Kararı aşağıda sunulmuştur: